Ce este Tinklub?

Tinklub este o organizatie ne-guvernamentala constituita la data de 24 octombrie 2011 printr-un proiect finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Tineret in Actiune – Initiative ale tinerilor si implementat de catre un grup informal de tineri.

In anul 2012 a obtinut acreditarea de la Comisia Europeana pentru a oferii sansa tinerilor sa faca voluntariat intr-o alta tara pe o perioada cuprinsa intre 2 si 12 luni prin Serviciul European de Voluntariat parte componenta a Programului Tineret in Actiune !

Activitatile pe care centrul le desfasoara sunt:

a) Informare  şi  documentare

Activităţi de informare cu privire la următoarele categorii de informaţii:

           –  învăţământ: sistemul de educaţie şi formare în România;

          – formare profesională ; meserii: profesii şi domenii de activitate ; cursuri de perfecţionare, de calificare sau recalificare; cerinţele de educaţie şi pregătire adecvate pentru piaţa muncii; bursa locurilor de muncă;

          – relaţii de muncă: legislaţia muncii, drepturile tinerilor cu privire la raporturile de muncă.

           – relaţii sociale: informaţii cu privire la diverse situaţii care implică raporturi între persoane fizice şi juridice, sau între persoane fizice;

          – viaţa asociativă: constituirea şi funcţionarea asociaţiilor, organizaţiilor, societăţilor, firmelor  de diverse tipuri;

          – sănătate: informaţii cu privire la contracepţie, planning familial, viaţa sexuală, droguri, alimentaţie sănătoasă etc;

          – turistice şi de petrecere a timpului liber: adrese utile, agenţii turistice, pachete de programe turistice; cinematografe/discoteci; agenda culturală  etc;

          – viaţă practică: informaţii despre  credite pentru cumpărarea de bunuri, locuinţe; demararea unei afaceri; managementul relaţiilor interpersonale (în grupul de prieteni, în familie, în relaţiile cu instituţiile publice etc.); utilizarea cărţilor de credit  etc.;

          – info-Europa: valorile Uniunii Europene; cetăţenie, naţionalitate,  identitate europeană etc.

          b) Consultanţă şi consiliere

           a) Activitate de consultanţă în următoarele domenii:

          -managementul antreprenorial;

          -managementul proiectelor;

          -economic;

          -juridic;

          b’) Activitate de consiliere în următoarele domenii:

          -orientare şcolară şi profesională;

          -orientare pe piaţa muncii;

          -relaţii interpersonale, consultanţă (psihologică) etc.

          c) Educaţie nonformală:

           Cursuri de:

           – meserii solicitate pe piaţa muncii;

           – limbi străine;

           – management asociativ;

           – stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative;

           – educaţie pentru o societate democratică;

           – calculatoare;

           – arta meşteşugărească ;

           – educaţie pentru sănătate;

           – educaţie pentru protecţia mediului (ecologie);

           – animaţie socio-culturală;

           – optimizarea relaţiilor inter-personale; educaţie moral-cetăţenească etc.

           d) Dezvoltare a asociativităţii şi stimulare a participării:

           – organizarea de întâlniri tematice;

           – organizarea de acţiuni culturale (festivaluri, concerte, tabere etc);

           – organizarea de forumuri ale tinerilor;

           – organizare de întâlniri cu personalităţile  publice;

           – târguri de prezentare a organizaţiilor neguvernamentale de tineret;

           – organizarea de schimburi de tineret.

           – voluntariat şi mobilitate etc

           e) Sportive şi tehnico-aplicative:

           – sportive;

           – pe calculator (Internet, jocuri electronice etc.);

           – turistice;

           – stimulare a creativităţii artistice ( pictură, sculptură, olărit etc)

           – de stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative (modelism etc.)

            f) alte activități