Drepturile si obligatiile voluntarului

DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

Drepturi:

 • de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg staful beneficiarului voluntariatului;
 • de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul contract;
 • de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
 • de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar;
 • de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului în limita posibilităților organizației;
 • de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;

Obligatii:

 • sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
 • sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intârzieri, absente, etc.);
 • a prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pâna la sfârsitul lunii in care au fost efectuate cheltuieli (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
 • sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
 • sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
 • sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 • sa aiba un comportament adecvat;
 • sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

No Comments Yet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *